(1)
Hernàndez Cardona, F. X.; Rojo-Ariza, M. C. Museïtzació De Conflictes Contemporanis: El Cas De La Guerra Civil Espanyola. Ebre38 2017.