(1)
Hernàndez Cardona, F. X.; Rubio, X. La Batalla De l’Ebre. Complexitat I Co-Evolució. Ebre38 2017.