(1)
Miró Serra, O. Recreació I Guerra Civil Espanyola Consideracions Per a La Iniciació. Ebre38 2017.