(1)
Miró Serra, O.; Sospedra Roca, R. Recreació UB Didpatri. Compromís Amb La didàctica De La història I El Patrimoni. Ebre38 2019.