(1)
Colonques Segarra, A. Nules, Un Municipi estrat├Ęgic a La Batalla De Llevant. Ebre38 2021.