(1)
Castell-Villanueva, J.; Boj-Cullell, I.; Hernàndez-Cardona, F. X. Hospital Del Molar. Un Cas De Museografia Social. Ebre38 2023, 13, 249-259.