Pedret Otero, G. (2017). La revolució esportiva: el Sindicat de boxejadors professionals de la CNT. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (2). https://doi.org/10.1344/ebre38.2004.2.17874