Crusells, M. (2017). Cinema as a political propaganda during the Spanish Civil War: EspaƱa 1936. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (2). https://doi.org/10.1344/ebre38.2004.2.17883