Closa Salinas, F. (2017). La instrucció militar republicana durante la Guerra Civil espanyola (1937-1939): El cas català. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (3). https://doi.org/10.1344/ebre38.2008.3.17920