Pascual García, S. (2017). La Guerra Civil espanyola i el seu patrimoni: exemples de les institucions arqueològiques a la demarcació de Barcelona i de Lleida. Ebre 38, (4). https://doi.org/10.1344/ebre38.2010.4.17969