Escudé Monfort, J. P. (2017). Museïtzació d’espais de memòria. Batalla de Normandia i Batalla de l’Ebre. Ebre 38, (6). https://doi.org/10.1344/ebre38.2011.6.18025