Hernàndez Cardona, F. X., & Rubio, X. (2017). La batalla de l’Ebre. Complexitat i co-evolució. Ebre 38, (7). https://doi.org/10.1344/ebre38.2017.7.18125