Miró Serra, O. (2017). Recreació i Guerra Civil Espanyola Consideracions per a la iniciació. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (7). https://doi.org/10.1344/ebre38.2017.7.18129