Hernàndez Cardona, F.-X. (2019). Editorial. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (9). https://doi.org/10.1344/ebre38.2019.9.30472