Grau Reig, V. (2021). La gran batalla de Llevant: una victòria republicana silenciada. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (10). https://doi.org/10.1344/e38.v0i10.33672