Grau Reig, V. (2021). La gran batalla de Llevant: una victòria republicana silenciada. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (10). https://doi.org/10.1344/ebre38.2020.10.33672