Pag├Ęs Blanch, P. (2021). Caiguda de Catalunya, refugiats i exili. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, (10). https://doi.org/10.1344/e38.v0i10.33675