Sánchez Lobera, F. (2023). La Guerra Civil als territoris espanyols del Golf de Guinea: la percepció del conflicte des de terres remotes i el conflicte a la colònia. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, 13(13), 157–171. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/44913