Closa Salinas, Francesc. 2017. “La Instrucció Militar Republicana Durante La Guerra Civil Espanyola (1937-1939): El Cas Català”. Ebre 38, no. 3 (March). https://doi.org/10.1344/ebre38.2008.3.17920.