Coma Quintana, Laia, and Enric Costa i Argemí. 2017. “El Projecte museogràfic Del Refugi Antiaeri De l’estació De La Garriga”. Ebre 38, no. 3 (March). https://doi.org/10.1344/ebre38.2008.3.17950.