Hernàndez Cardona, Francesc Xavier, and M. Carmen Rojo-Ariza. 2017. “Museïtzació De Conflictes Contemporanis: El Cas De La Guerra Civil Espanyola”. Ebre 38: Revista Internacional De La Guerra Civil, 1936-1939, no. 6 (March). https://doi.org/10.1344/e38.v0i6.18023.