Besolí i Martín, A. (2017) “La recuperació i divulgació del patimoni de la Guerra Civil a Catalunya: el centre d’instucció de l’Exèrcit Popular a Pujalt (Anoia, Barcelona)”, Ebre 38, (1). doi: 10.1344/ebre38.2003.1.17784.