Pedret Otero, G. (2017) “La revolució esportiva: el Sindicat de boxejadors professionals de la CNT”, Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, (2). doi: 10.1344/ebre38.2004.2.17874.