Closa Salinas, F. (2017) “La instrucció militar republicana durante la Guerra Civil espanyola (1937-1939): El cas català”, Ebre 38, (3). doi: 10.1344/ebre38.2008.3.17920.