Coma Quintana, L. and Costa i Argemí, E. (2017) “El projecte museogràfic del refugi antiaeri de l’estació de la Garriga”, Ebre 38, (3). doi: 10.1344/ebre38.2008.3.17950.