Pascual García, S. (2017) “La Guerra Civil espanyola i el seu patrimoni: exemples de les institucions arqueològiques a la demarcació de Barcelona i de Lleida”, Ebre 38, (4). doi: 10.1344/ebre38.2010.4.17969.