Santacreu Soler, J. M. (2017) “La huida imposible: El fracaso de las gestiones del Consejo Nacional de Defensa en marzo de 1939”, Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, (6). doi: 10.1344/e38.v0i6.18021.