Escudé Monfort, J. P. (2017) “Museïtzació d’espais de memòria. Batalla de Normandia i Batalla de l’Ebre”, Ebre 38, (6). doi: 10.1344/ebre38.2011.6.18025.