Hernàndez Cardona, F.-X. (2019) “Editorial”, Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, (9). doi: 10.1344/ebre38.2019.9.30472.