Pagès Blanch, P. (2021) “Caiguda de Catalunya, refugiats i exili”, Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, (10). doi: 10.1344/ebre38.2020.10.33675.