Hernàndez Cardona, F.-X., Íñiguez Gracia, D., Wilson-Daily, A. E. and Sebares Valle, G. (2021) “Buscant Robert H. Merriman”, Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, (10). doi: 10.1344/ebre38.2020.10.33677.