[1]
G. Pedret Otero, “La revolució esportiva: el Sindicat de boxejadors professionals de la CNT”, Ebre38, no. 2, Mar. 2017.