[1]
P. Pagès i Blanch, “Els vells anarquistes no es moren mai”, Ebre38, no. 3, Mar. 2017.