[1]
F. Solans Guardiola, “Primera Jornada Professional de recreadors. Biblioteca Joan Maluquer i Viladot. Artesa de Segre. 29 de juny de 2019”, Ebre38, no. 9, Dec. 2019.