[1]
V. Grau Reig, “La gran batalla de Llevant: una victòria republicana silenciada”, Ebre38, no. 10, Feb. 2021.