[1]
P. Pagès Blanch, “Caiguda de Catalunya, refugiats i exili”, Ebre38, no. 10, Feb. 2021.