[1]
J. Castell-Villanueva, I. Boj-Cullell, and F. X. Hernàndez-Cardona, “Hospital del Molar. Un cas de museografia social”, Ebre38, vol. 13, no. 13, pp. 249–259, Dec. 2023.