Closa Salinas, F. “La Instrucció Militar Republicana Durante La Guerra Civil Espanyola (1937-1939): El Cas Català”. Ebre 38, no. 3, Mar. 2017, doi:10.1344/ebre38.2008.3.17920.