Novals i conreu de nous productes agraris al bisbat de Girona, segles XIII-XIV

Autors/ores

  • Elvis Mallorquí Universitat de Girona

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2016.28.65-87

Paraules clau:

delme, novals, expansió agrària, safrà, gruany, pastell, roldor, roja

Resum

L’expansió agrària del segle xviii es va manifestar, d’una banda, amb la introducció de nous conreus agraris i, de l’altra, amb l’extensió de l’agricultura en terrenys fins aleshores no dedicats a l’agricultura. A partir de l’estudi del Llibre Verd dels Feus del bisbe de Girona (1362-1371), juntament amb notícies procedents dels arxius senyorials i episcopals, es pot constatar com el creixement agrari dels segles xiii i xiv va tenir unes manifestacions similars a les de l’època moderna. L’objectiu de la present contribució és definir amb major precisió, per al conjunt del bisbat de Girona, les formes del creixement medieval i la naturalesa dels conflictes que va generar l’explotació de les terres novals, per un costat, i la introducció dels conreus tintoris —safrà, pastell, roja, roldor— i d’un cereal poc conegut —el gruany—, per l’altre.

Biografia de l'autor/a

Elvis Mallorquí, Universitat de Girona

Professor associat de la Universitat de Girona. Membre del Centre d'Estudis Selvatans.

Descàrregues