Del paisatge altmedieval a la feudalització del territori. Progressió dels cultius i restricció de la dieta al comtat de Barcelona entre els segles IX i XII

Autors/ores

  • Maria Soler Sala Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2016.28.169-192

Paraules clau:

feudalisme, agricultura medieval, alimentació feudal, mercats rurals, paisatge, GIS

Resum

Aquest estudi té com a objectiu analitzar la progressió de l’espai agrari del comtat de Barcelona entre els segles ix i xii, fent ús d’eines de georeferenciació (GIS) capaces de representar sobre una mateixa cartografia digital la informació localitzada a les fonts. A través de l’anàlisi de la diversitat i ubicació de les espècies cultivades podrem acostar-nos no només a les transformacions derivades del procés de feudalització, sinó també als espais d’especialització productiva relacionats amb la progressiva consolidació dels mercats rurals. Tot plegat, amb l’objectiu de copsar l’impacte de l’extensió dels cultius en la dieta alimentària dels pobladors d’aquest territori.

Biografia de l'autor/a

Maria Soler Sala, Universitat de Barcelona

Professora del Departament d'Història i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Descàrregues