ISSN en paper: 2696-0036
ISSN en línia: 2696-001X

Sobre la revista

HD / DH és una revista científica bianual editada per la Càtedra Josep Termes d'Història, Identitats i Humanitats Digitals i promoguda pel Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC) de la Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona. El seu objectiu és oferir a la comunitat acadèmica un espai per discutir les humanitats digitals. Cada número consta d’un dossier temàtic, juntament amb diversos articles i ressenyes de llibres editorials. Es publica simultàniament en format imprès i electrònicament amb accés gratuït.


HD / DH només permet l'admissió de textos originals per a les següents seccions: dossier, miscel·lània i ressenyes. Tots els textos es presenten com a mínim a dues revisions externes de parells de doble cec. Els idiomes de la revista són: català i anglès.

Avisos