CALL FOR PAPERS HISTÒRIA DIGITAL

2020-10-16

La Història Digital (Digital History) s’ha erigit en una nova forma de praxis historiogràfica que preten estudiar el passat amb les eines del futur. L’aplicació de la Història Digital va des de la recerca acadèmica més quantitativa fins a l’ús d’eines digitals per a la difusió del coneixement humanístic, i que es concreten en la creació de bases de dades o l’elaboració d’aplicacions per a mòbil. Les darreres aportacions apunten vers unes fronteres cada cop més esborrades entre una Història Digital clàssica de fort deix quantitatiu, vers una nova disciplina historiogràfica cada cop més avesada a l’ús de les noves tecnologies i abraçant l’impacte d’aquestes en el conjunt de les humanitats.


Aquest monogràfic de HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanities es proposa els objectius següents:


  • Explorar les noves perspectives de la Història Digital a través dels resultats de projectes de difusió del coneixement històric mitjançant eines digitals innovadores i l’elaboració de discursos transmèdia, però també es vol explorar aportacions que reflexionin sobre l’impacte de les noves tecnologies en el conjunt de la historiografia.

  • Conèixer les noves eines pedagògiques que ofereix la Història Digital en un entorn educatiu acadèmic però també en l’àmbit pre-universitari.

  • Compartir les eines i propostes metodològiques més recents d’un entorn virtual dedicat a l’estudi de la història, ja sigui en la construcció de bases de dades, el mapping o la formació de nous arxius que ja incorporen els nous discursos i propostes de la Història Digital.

  • Crear xarxa i propostes de col·laboració entre projectes d’Història Digital, ja sigui a través de la presentació de recerques per fases com la possibilitat d’aplicar projectes internacionals en l’àmbit local.

  • Presentar centres de recerca especialitzats en la Història Digital així com els seus resultats acadèmics o de difusió del coneixement històric.Fem aquest Call For Papers amb l’objectiu d’oferir una plataforma de reflexió al voltant dels reptes de la Història Digital i les seves propostes de treball presents i futures. HD / DH Humanitats Digitals / Digital Humanities aposta per un estat de la qüestió ampli que respongui a les preguntes clau sobre la Digital History: quin és el futur de la historiografia ara que està íntimament lligada a les noves teconologies? Com transformaran els resultats de les recerques les cada cop més elaborades bases de dades i la seva interconnexió entre centres de recerca? Es pot establir una relació directa entre la Història Digital i altres tendències historiogràfiques com la Big History o la Global History? Com es relaciona la nova historiografia digitalitzada amb la resta de disciplines vinculades a les humanitats i les ciències socials? La revista HD / DH Humanitats Digitals / Digital Humanities vol oferir un espai per a la reflexió sobre totes aquestes preguntes i les seves possibles respostes.

Data límit CFP Digital History: 30 gener 2021

Nova data límit CFP Biblioteques: 30 novembre 2020