Ciències socials


Logotip per a la capçalera de pàgina

Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura

L’Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura és una publicació que s’inicià el curs 2009-2010 amb la voluntat de recollir l’estat de la qüestió i el balanç d’actuacions pel que fa a la recerca, la creació i la difusió al voltant d’aquests tres àmbits a Catalunya.

L’Anuari es publica biennalment amb articles que apareixen al llarg de l’any, dins d'un número obert «en curs de publicació», de manera que els diferents treballs van sortint periòdicament fins a completar el número vigent.

Fins a l’any 2017 l’Anuari va ser l’activitat més destacada de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i que havia estat creat l’any 2008 pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. L’Observatori es va dissoldre amb la constitució del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura que va tenir lloc l’any 2017.

El títol anterior d'aquesta publicació és Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (ISSN 2014-0088) i el trobareu a: https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/index.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura

Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura és un recull d'articles de l'àmbit de les biblioteques, el llibre i la lectura a Catalunya, que té com a objectiu recollir l’estat de la qüestió i fer balanç d’actuacions corresponents al bienni anterior en els diversos àmbits esmentats.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari del Conflicte Social

L'Anuari del Conflicte Social conté un registre i un anàlisi dels principals episodis dels conflictes socials de l'any. Els treballs són de caràcter acadèmic i de recerca, però també s’inclouen d'altres: entrevistes a activistes o persones expertes, contribucions de participants en protestes i canvis socials en curs, articles d'opinió, etc.

En tots els casos, es compleixen les normes de l’ús del rigor, de l'argumentació i respecte per les opinions d'altres persones.

 

Revista indexada en:

                               

Polítiques d'arxiu recollides a 

Ruta verda: Permet arxiu pre-print y post-print

 

Último número:


 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuario de hojas de Warmi

L'Anuario de hojas de Warmi és una referència indispensable en l'haver historiogràfic dels estudis de gènere i investigació feminista, i significada en la seva projecció sobre Amèrica Llatina.

A partir de 2011 aquesta revista l'edita la Universidad de Murcia. Consulteu aquí els darrers números.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ar@cne. Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales

Ar@cne és una revista electrònica interessada en els recursos existents a Internet d'importància per a la Geografia i les Ciències Socials.

Des Ar@cne considerem adequat el diàleg entre diverses àrees del coneixement i comunitats acadèmiques; també tractem d'intensificar la comunicació entre l'acadèmia i el públic en general.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ara: Revista de investigación en turismo

Accés a la revista | Número actual | Registre

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinari és una revista acadèmica interdisciplinària, els col·laboradors de la qual (membres del Comitè Editorial, autors i revisors) seran exclusivament estudiants o persones directament relacionades amb l'àmbit acadèmic de diferents disciplines de ciències socials i humanitats. La idea general del projecte és que els estudiants puguin trobar en Audens un espai per la redacció i gestió d'articles acadèmics, sempre des del rigor analític i formal propi d'una revista acadèmica, que els permeti donar forma i projecció a les seves inquietuds intel·lectuals.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

Accés a la revista | Número actual | Registre

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

BiD conté articles originals que fan un tractament aprofundit d'algun aspecte relacionat amb la biblioteconomia, l'arxivística i la documentació. Inclou també experiències, textos normatius, informes d'activitats i ressenyes.

A partir del número 30 (2013) BiD passa a estar coeditada per la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials

La revista CLIVATGE és un journal que publica de forma cóntínua i en format electrònic, articles, ressenyes de llibres i testimonis de grups i moviments afectats per conflictes i canvis socials. Com indica el subtítol, aquesta revista la publica a Barcelona l'Observatori del Conflicte Social, adscrit a un grup d'investigació de la Universitat de Barcelona, i el seu objectiu són els "estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials".

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Crítica Penal y Poder

Crítica Penal y Poder és una revista electrònica composada per treballs vinculats a l’estudi del fenomen delictiu, dels processos de criminalització i del càstig i les seves formes, institucions, discursos i pràctiques, la dimensió del poder, en l’ampli context de dominació política, econòmica i/o cultural, des d'una perspectiva crítica multidisciplinar (dret penal, filosofia del dret, ciencia política, criminologia, sociologia, antropologia i història).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Didacticae: Revista d'Investigació en Didàctiques Específiques

Didacticae és una revista científica d'accés obert i amb avaluació per parells dissenyada com espai per al diàleg i la reflexió sobre la recerca en didàctica de les ciències pures i naturals, les matemàtiques, la llengua, la literatura, la música, les arts visuals i plàstiques, la tecnologia, la robòtica, les ciències socials, les humanitats, l'educació física, etc. S'hi publiquen articles en castellà, català i anglès. En tots els casos, els articles tindran un dels resums en anglès.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Digital Education Review

Accés a la revista | Número actual | Registre

DUODA: estudis de la diferència sexual

La revista DUODA es va titular fins al número 30 de 2006: DUODA: revista d'estudis feministes. S'edita dues vegades l'any, a l'abril i al novembre. La revista recull estudis de teoria i altres resultats de la recerca que es produeix dins i fora del Centre de Recerca en Estudis de les Dones Duoda. Tots els números tenen una secció monogràfica extensa i d'altres més breus: articles, debats oberts, creació literària, ensenyament, ressenyes, etc.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939

Ebre 38 proposa un apropament rigorós, compromès i multidisciplinari a l'estudi i difusió dels fets de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i de la primera postguerra.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Enseñanza de las ciencias sociales

Enseñanza de las ciencias sociales és una nova revista dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en general. Els objectius que ens proposem són: donar a conèixer els treballs d'investigació que es realitzen en didàctica de les ciències socials, aprofundir en la base teòrica i pràctica d'aquests treballs i presentar noves línies i nous temes d'investigació.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana

Els objectius de Geo Crítica, van ser des d'un inici la crítica a les concepcions teòriques dominants en la geografia, la utilització de la ciència geogràfica com a eina crítica envers la realitat social i el desenvolupament d'una "altra" geografia fruit de la creació col·lectiva i de la discussió rigorosa.

Aquesta revista va deixar de publicar-se el 1994 (número 100).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Humanitats Digitals / Digital Humanities

HD / DH és una revista científica bianual editada per la Càtedra Josep Termes d'Història, Identitats i Humanitats Digitals i promoguda pel Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC) de la Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona. El seu objectiu és oferir a la comunitat acadèmica un espai per discutir les humanitats digitals. Cada número consta d’un dossier temàtic, juntament amb diversos articles i ressenyes de llibres editorials. Es publica simultàniament en format imprès i electrònicament amb accés gratuït.


HD / DH només permet l'admissió de textos originals per a les següents seccions: dossier, miscel·lània i ressenyes. Tots els textos es presenten com a mínim a dues revisions externes de parells de doble cec. Els idiomes de la revista són: català i anglès.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Interactive Educational Multimedia

Interactive educational multimedia

Publicació fruit del treball intel·lectual del Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV), del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona. El seu principal objectiu és establir un espai per al diàleg i la reflexió entorn l'impacte de les TIC en l'educació. És d'accés obert i es publica en anglès. Inclou articles de caràcter teòric, pràctic i experimental, així com ressenyes de llibres, aplicacions informàtiques i tesis doctorals. 

L'any 2010 és continuada per Digital Education Review.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Itinerarios de Trabajo Social

Accés a la revista | Número actual | Registre

Journal of Evolutionary Studies in Business

Accés a la revista | Número actual | Registre

Lectora: revista de dones i textualitat

Accés a la revista | Número actual | Registre

Llengua, societat i comunicació

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) (LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua, comunicació i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir aquest coneixement interdisciplinari a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és publicar monogràfics que presenten diferents connexions entre la llengua, la societat i la comunicació en un sentit ampli.

Al llarg d’aquests anys, Llengua, Societat i Comunicació ha anat posant a l’abast de la societat disset monogràfics centrats en diversos temes: els models lingüístic escolars a Catalunya, la Constitució espanyola, la retòrica i la persuasió, la Unió Europea i la diversitat lingüística, l’adquisició d’una L2, les organitzacions, les llengües minoritzades, la tecnologia, la immigració, la lingüística forense, la medicina, la complexitat, la història social, el cervell, la demolingüística, les llengües de signes i l’aprenentatge inicial de la L1.

Actualment, la revista té una periodicitat anual i, des de l’inici, cada número conté un recull de premsa que inclou articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada monogràfic i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà; a més, cada article està acompanyat de resums en català, espanyol i anglès. Al llarg del temps, LSC ha incorporat una altra secció: les entrevistes a investigadors de referència en els temes de cada monogràfic.

Al marge d’aquests aspectes, i com a part de l’evolució de la revista, el consell assessor de Llengua, Societat i Comunicació ha augmentat i s’ha internacionalitzat, així com també els índexs i bases de dades on s’inclou. El procés d’edició de LSC s’ha anat modificant i informatitzant i des de l’any 2012 utilitza la plataforma de l’OJS d’accés obert. La revista s’ha anat publicant gràcies als editors i autors que hi ha col·laborat desinteressadament i amb la màxima eficàcia i professionalitat, gràcies a l’equip editorial (consell assessor i de redacció, coordinadors, revisors, maquetadors i suport multimèdia); gràcies, també, als ajuts econòmics del vicerectorat de Projecció i Internalització de la Universitat de Barcelona i al suport tècnic del CUSC i del CRAI de la Universitat de Barcelona. La revista continua editant-se, a més, gràcies a la bona acollida que en fan els lectors (els anys 2018 i 2019 la revista s’ha visitat entre 17.000 i 18.000 vegades i les descàrregues han arribat a més 8.000 l’any 2018 i a més de 10.000 l’any 2019).

LSC publica aquest desembre del 2019 el número 17 i celebra 15 anys d’existència. El número 17 se centra en l'aprenentatge inicial del llenguatge i presenta, des d’una perspectiva polièdrica, diferents mirades actualitzades sobre el primer aprenentatge lingüístic. Per celebrar l’aniversari, en aquest 17è número s’han inclòs un parell d’entrevistes dutes a terme per l’editora del monogràfic, Laura Bosch Galeran (UB), sobre els aprenentatges lingüístics: la de Cristopher Fennell (Universitat d’Ottawa), centrada en el bilingüisme i les etapes inicials de l’aprenentatge del llenguatge, i la de Nivedita Mani (Georg-August-Universität Göttingen), focalitzada en l’aprenentatge lèxic i la curiositat infantil com a motor de la construcció lèxica. La primera es pot veure en vídeo i totes dues es poden llegir en anglès i català.

Esperem que Llengua Societat i Comunicació pugui continuar suscitant l’interès dels lectors i adaptant-se a les noves sinergies i reptes que la societat, la llengua i la comunicació proposin.

Universitat de Barcelona, desembre del 2019

Josefina Carrera-Sabaté (directora de Llengua, Societat i Comunicació)

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Matter: Journal of New Materialist Research

MATTER: Journal of New Materialist Researches és una plataforma de publicacions en línia ubicada dins la Unitat de Pedagogies Culturals (Departament d’Arts Visuals i Disseny) de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu principal és oferir un fòrum per debatre sobre els Nous Materialismes i el Feminisme en les seves connexions específiques amb qüestions polítiques, epistemològiques, metodològiques, ètiques i pedagògiques des d'una perspectiva monista de la producció de coneixement.

Accés a la revista | Número actual | Registre

MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad

La revista ofereix una tribuna de difusió de treballs científics i acadèmics que abordin una visió interdisciplinària de la salut de les dones i de les famílies, així com aquells treballs que contemplin les relacions ètiques i comunicatives entre l’àmbit sanitari i la societat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

OXIMORA Revista Internacional d'Ètica i Política

OXIMORA, un espai obert que promou la reflexió crítica sobre les injustícies i sobre els discursos i les pràctiques que les legitimen; és un fòrum de comunicació, participació i retroalimentació que promou la divulgació, la creativitat i l'intercanvi, amb un sentit interdisciplinar i obert a la multiplicitat de sabers que caracteritza el coneixement com a solidaritat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l'Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) de la Universitat de Barcelona (Catalunya, Espanya). La finalitat central d'aquesta publicació és oferir un espai de consulta i difusió de la recerca i la innovació educativa.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista d'Innovació Docent Universitària

RIDU, la Revista d'Innovació Docent Universitària, és una publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari. La Revista publica treballs d'innovació docent referents a qualsevol disciplina universitària, fonamentalment treballs de recerca aplicada a la docència, treballs d'experiències docents i treballs sobre materials educatius.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Bioética y Derecho

La Revista de Bioética y Derecho és una revista d'accés obert de la Universitat de Barcelona que edita l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD). La revista actual és el resultat de la fusió, en 2016, de dues revistes: la Revista de Bioética y Derecho, creada en 2004 a iniciativa del OBD amb el suport del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i la revista Perspectivas Bioéticas del Programa de Bioètica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina). Els nombres anteriors de Perspectivas Bioéticas es poden consultar en aquest enllaç, en accés obert.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Educación y Derecho

La Revista d'Educació i Dret simbolitza la primera Revista en llengua castellana del seu gènere (sense perjudici d'admetre's l'ús d'altres llengües). El seu origen porta causa del buit de mercat de suports científics de tal naturalesa. Veurà la llum amb una periodicitat semestral completant-se amb l'edició de números extraordinaris no subjectes a periodicitat fixa. Es concep com un mitjà de producció i difusió científica de treballs de caràcter tècnic, estudis i recerques; experiències docents, etc., d'àmbit nacional i de Dret Comparat (en suport digital i en paper), oberta a un espectre heterogeni de sectors: universitari preferentment (professorat de diferents disciplines i Ciències); professionals de l'advocacia i procuradors; Notaria i Registre; Judicatura; cossos de les diferents Administracions Públiques com l'Advocacia de l'Estat i tants altres; Institucions Europees i, en general, el món de l'Educación.su estructura s'ajusta de manera constant als cinc apartats següents: Presentació; Secció monogràfica; Estudis, recerques i informes; Experiències docents i Recensions.Revista d'Educació i Dret neix amb les exigències requerides per a gaudir de reconeguda qualificació segons els estàndards i criteris de qualitat prevists perquè les Revistes Científiques siguin indexades en les principals Bases de dades nacionals i internacionals: CINDOC (Consell Superior de Recerques Científiques), LATINDEX (Sistema Regional d'Informació en línia per a Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, Carib, Espanya i Portugal), RDALYC (Hemeroteca Electrònica de Ciències Socials i Humanitats), etc. En l'actualitat la Revista d'Educació i Dret està reconeguda en les Bases de dades Específiques CINDOCLATINDEXRESH (Revistes Espanyoles de Ciències Socials i Humanitats), DIU (Difusió i Qualitat Editorial de les Revistes Espanyoles d'Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques), CARHUSESCI (Emerging Sources Citation Index) i e-Revistes. A més aquesta ha estat catalogat per: CNEAI (Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora), ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació) i LATINDEX complint amb el 94%, 86% i 94% respectivament dels requisits d'avaluació.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de geografia

La Revista de geografia és un instrument de comunicació científica entre geògrafs, abasta tots el àmbits temàtics de la geografia tot prestant especial atenció a tres espais geogràfics: el català, l'espanyol i el llatinoamericà.

La revista va ser iniciada per la Universitat de Barcerlona i continuada en una segona etapa per la UB, la URV i la UdL.

Va deixar de publicar-se el 2008 (núm. 5).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Historia Industrial

Accés a la revista | Número actual | Registre

RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio

RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, és una revista científica de la Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio i de la Red Universitaria Española de Aprendizaje-Servicio. RIDAS publica articles relacionats amb l’àmbit de la solidaritat, la ciutadania i l’educació, prenent com a eix la proposta educativa de l’aprenentatge servei en els diferents àmbits i etapes educatives.

Els articles poden tenir el format de reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; anàlisi de bones pràctiques, estudis de cas; revisions bibliogràfiques; experiències curtes i testimonis.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales

Scripta Nova es defineix como la Nova Sèrie  de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografia Humana, el primer número de la qual es publicà el 1976. Quaranta anys després d’aquell impuls inicial, i vint anys després de l’inici de la publicació electrònica, reafirmem el compromís de la revista amb la perspectiva espacial crítica per tal que, malgrat les fortes pressions del productivisme acadèmic, pugui consolidar els seus objectius inicials com a revista crítica i compromesa socialment.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Temps d'Educació

Temps d'Educació és una revista científica i acadèmica de pedagogia, amb periodicitat semestral, que publica treballs referits a l'educació i la formació en tots els àmbits i nivells. La revista acull estudis, informes de recerca i avaluació crítica d'experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Tourism and Heritage Journal

Tourism and Heritage Journal (THJ) és una revista referenciada editada pel Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori del CETT-UB.  

L'objectiu principal de THJ és compartir coneixement acadèmic sobre turisme cultural i patrimonial. Les principals línies de THJ són el Turisme Cultural, el Turisme Educatiu, el Turisme Literari i el Turisme Gastronòmic. En aquest sentit, la revista està oberta a rebre articles de temàtiques relacionades amb el Patrimoni i la Museografia, Sociologia, Antropologia, Geografia Cultural, Estudis Culturals, Història i Estudis Gastronòmics, tenint sempre el Turisme com a eix vertebrador.   

THJ admet manuscrits escrits en Anglès, Català i Espanyol.  

Tourism and Heritage Journal publica anualment i els articles es poden enviar durant tot l'any. 

Ja es poden enviar els articles per a la publicació del segon número. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Transfer

Accés a la revista | Número actual | Registre

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona