Humanitats (Filologia, Filosofia, Història)


(con)textos: revista d'antropologia i investigació social

CONVOCATORIA D'ARTICLES#9

La revista (con)textos presenta el Call for Papers Nº9 i convida a la contribució dels autors i les autores interessades en publicar el seus articles en investigació social en el proper número de la publicació on-line de la revista. S’anima a participar a tot tipus de perfils acadèmics (incloent estudiants de grau o màster i investigadors prepostdoctorals) i professionals.

Línies temàtiques preferents: antropologia  de  la  salut en les seves interseccions amb altres disciplines i en temes relacionats amb migracions, racisme, pensament decolonial, religió, exclusió i cohesió social, estudis feministes i de gènere.

Data límit: 30 d'abril, 2021

 

Sobre la revista:

Des de 2016 l’Associació Antropologies conforma l’equip editorial de (Con)textos: revista d’antropologia i investigació social. És una revista que va sorgir l'any 2008 per iniciativa d’un grup de persones investigadores vinculades a la Universitat de Barcelona. Amb el recent relleu, es pretén acostar la revista a un públic ampli, per tal que les noves generacions d’estudiants d’antropologia i altres disciplines afins, puguin trobar un espai per col·laborar, sense perdre l’espai de debat, reflexió i formació que ha caracteritzat sempre la revista.

A partir del número 7, hem volgut introduir l’esperit de l’associació oferint una convocatòria oberta a treballs independentment del perfil i grau d’expertesa, com per exemple a persones recentment graduades, amb estudis de màster o treballant des dels activismes. A més, aquesta obertura ha anat acompanyada per un canvi en la imatge corporativa de la revista, amb la intenció d’actualitzar-la i de visibilitzar el nou enfocament editorial. Tots aquests canvis s’alineen amb els objectius de l'Associació Antropologies de fomentar l’accés, la visibilitat, la divulgació i el coneixement antropològic a diversos nivells i contextos.

Equip editorial actual: 

Martha Milena Silva Castro
Rosa Martinez Cuadros
Katty Solorzano Cedeño
Laura Lerer
Luis Lorenzo

 

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Accés a la revista | Número actual | Registre

Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal

ABRIU és una publicació científica de periodicitat anual editada per Estudis Gallecs i Portuguesos (Universitat de Barcelona) i la Cátedra José Saramago (Universitat Autònoma de Barcelona). El seu objetiu és oferir a la comunitat acadèmica un espai de debat sobre la textualitat (literatura, cinema, arts escèniques, música, cultura, història...) en l'àmbit dels estudis brasilers, gallecs i portuguesos. Cada número inclou un monogràfic, seguit dels articles de la miscel·lània, un espai obert i ressenyes de llibres. Es publica simultàniament en edició impresa i digital en lliure accés.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Acta historica et archaeologica mediaevalia

Acta historica et archaeologica mediaevalia (AHAM) és una revista el contingut de la qual respon al seu objectiu: donar a conèixer la tasca de recerca dels membres del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona.

Els números es publiquen amb retard. El Núm. 32 (2014-2015) va ser publicat a principis del 2016

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura

L’Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura és una publicació que s’inicià el curs 2009-2010 amb la voluntat de recollir l’estat de la qüestió i el balanç d’actuacions pel que fa a la recerca, la creació i la difusió al voltant d’aquests tres àmbits a Catalunya.

L’Anuari es publica biennalment amb articles que apareixen al llarg de l’any, dins d'un número obert «en curs de publicació», de manera que els diferents treballs van sortint periòdicament fins a completar el número vigent.

Fins a l’any 2017 l’Anuari va ser l’activitat més destacada de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i que havia estat creat l’any 2008 pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. L’Observatori es va dissoldre amb la constitució del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura que va tenir lloc l’any 2017.

El títol anterior d'aquesta publicació és Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (ISSN 2014-0088) i el trobareu a: https://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/index.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia

 

L'Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia és una revista internacional de lliure accés que es publica cada any. Té com a objectiu la difusió d'articles d'investigació, ressenyes i tesis doctorals de la UB sobre temes relacionats amb la llengua i literatura de filologia grega, llatina, indoeuropea, àrab i hebrea, així com de llengües romàniques, fins a l'època medieval i humanística.

L'Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia compta amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb el Consell de Redacció en el procés de revisió i selecció dels treballs per parells (peer-review).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística

L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística és una revista internacional de lliure accés que té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i de ressenyes sobre temes relacionats amb la Lingüística. Els articles es publiquen en dues seccions, una de monogràfica —coordinada per especialistes en la matèria— i una altra de temàtica lliure. Els treballs es publiquen amb una periodicitat anual en català, espanyol, anglès i alemany. L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística compta amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb el Consell de Redacció en el procés de revisió i selecció dels treballs per parells (peer-review).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies

L'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i ressenyes literàries d’alt prestigi (amb accés obert) i, per tant, inclou articles monogràfics d’obres i autors així com estudis de teoria de la literatura. L’espectre temporal i temàtic dels articles de la secció cobreix les literatures contemporànies i es dirigeix a científics literaris a escala internacional. L’Anuari compte amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb l'equip editor i en el procés de revisió dels articles per parells (peer-review).

 
 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes

L’Anuari de Filologia. Llengues i Literatures Modernes té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació (amb accés obert) de la llengua i de la literatura.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Anuari del Conflicte Social

L'Anuari del Conflicte Social conté un registre i un anàlisi dels principals episodis dels conflictes socials de l'any. Els treballs són de caràcter acadèmic i de recerca, però també s’inclouen d'altres: entrevistes a activistes o persones expertes, contribucions de participants en protestes i canvis socials en curs, articles d'opinió, etc.

En tots els casos, es compleixen les normes de l’ús del rigor, de l'argumentació i respecte per les opinions d'altres persones.

 

Revista indexada en:

                               

Polítiques d'arxiu recollides a 

Ruta verda: Permet arxiu pre-print y post-print

 

Último número:


 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ar@cne. Revista Electrónica de Recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales

Ar@cne és una revista electrònica interessada en els recursos existents a Internet d'importància per a la Geografia i les Ciències Socials.

Des Ar@cne considerem adequat el diàleg entre diverses àrees del coneixement i comunitats acadèmiques; també tractem d'intensificar la comunicació entre l'acadèmia i el públic en general.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Astrolabio: revista internacional de filosofia

Astrolabio publica articles i ressenyes en qualsevol àrea de la Filosofia. La revista és editada semestralment pel Seminari de Filosofia Política de la Universitat de Barcelona, que dirigeix el Dr. José Manuel Bermudo des de 2005. Els articles són seleccionats pels editors i el consell de redacció, segons els informes elaborats per experts sobre les propostes rebudes. Fins ara, s'han publicat articles en català, castellà i anglès. Regularment també es publiquen dossiers temàtics.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinària

Audens: revista estudiantil d'anàlisi interdisciplinari és una revista acadèmica interdisciplinària, els col·laboradors de la qual (membres del Comitè Editorial, autors i revisors) seran exclusivament estudiants o persones directament relacionades amb l'àmbit acadèmic de diferents disciplines de ciències socials i humanitats. La idea general del projecte és que els estudiants puguin trobar en Audens un espai per la redacció i gestió d'articles acadèmics, sempre des del rigor analític i formal propi d'una revista acadèmica, que els permeti donar forma i projecció a les seves inquietuds intel·lectuals.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano

Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano" és una revista d'investigació dedicada a l'estudi de l'obra i el pensament de María Zambranooberta a l'ampli camp temàtic i de referències que li és propi. És de caràcter internacional i multilingüe i es publica anualment. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Bells: Barcelona English language and literature studies

Bells es publica online anualment per la Secció d'Anglès del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia a la Universitat de Barcelona. La revista està adreçada a la comunitat acadèmica i admet articles especialitzats sobre totes les àrees del camp dels estudis anglesos, així com ressenyes crítiques i entrevistes.

Aquesta revista va deixar de publicar-se el 2008 (volum 17).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Boletín americanista

El Boletín americanista és una revista científica editada per Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) i per Edicions UB. Des de 1959 és un fòrum de debat de la història d´Amèrica, destinat a un públic especialitzat. Dedicada a difondre produccions acadèmiques, a partir de l´any 2010 va establecir la periodicitat semestral. Té per objetiu facilitar el debat interdisciplinari sobre el passat i el present dels països americans. Hi tenen cabuda les investigacions sobre el passat precolombí, la història colonial, així com la historia contemporania i actual de les repúbliques americanes, sense excloure camps científics com ara l´antropologia, la sociologia o l´art. La revista també accepta articles que estableixin comparacions amb altres àmbits geogràfics però en perspectiva americana.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos

Este boletín recoge una muestra significativa de la investigación sobre el corpus autobiográfico peninsular tanto en España como en EEUU o América de Latina. Son frecuentes las aportaciones de profesores de otras universidades, todos ellos tratando sobre aspectos relacionados con la literatura autobiográfica española.

La revista es editada por el Departament de Filologia Hispànica. Unitat d'Estudis Biogràfics de la Universitat de Barcelona. 

Años de publicación: no. 1 (enero 1996) - no. 5 2001.

La revista es continuada por Memoria: revista de estudios biográficos

En 2019, el CRAI de la UB, con el fin de contribuir a la difusión y a una mayor visibilidad de la revista y también por su interés, digitalizó e incorporó a RCUB, el texto completo de sus 5 volúmenes (1996 hasta 2001), depositados el CRAI Biblioteca de Lletres. 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Boletín del Instituto de Estudios Helénicos

El Boletín del Instituto de Estudios Helénicos (1967-1976) aparegué per primer cop l’any 1967 a iniciativa del catedràtic de grec Doctor Josep Alsina, i amb el suport de les autoritats universitàries d'aquell moment, com a publicació acadèmica especialitzada, per tal de contribuir a la difusió dels estudis sobre el món grec que es feien a la Universitat de Barcelona i a Catalunya.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

Cercles. Revista d'Història Cultural

Cercles: revista d'història cultural 

(http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/index) es dedica a la publicació de monogràfics o números miscel·lània dedicats a la història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i Europa entre els segles XIX i XX. La revista és editada pel Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) de la Universitat de Barcelona, dirigit pel Dr. Jordi Casassas, catedràtic del Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Compàs d'amalgama

Compàs d'amalgama pretén ser un mitjà de difusió transversal on es combinin gèneres i ritmes de la cultura contemporània. La revista es presenta com un calidoscopi des d'on observar un joc de variades manifestacions literàries i artístiques en confluència amb el pensament filosòfic, científic i pedagògic.

Els articles s'organitzen segons les diverses seccions i, al centre de la revista, hi ha un dossier monogràfic de caire acadèmic.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Convivium

La revista pertany a la Universitat de Barcelona des dels anys 50, i la seva línia editorial atén fonamentalment a la investigació filosòfica sobre autors i temes de consolidat nom universal. Especialment recull temàtica ontològica i ètica, dintre de l'estat de la qüestió en discussions internacionals. D'altra banda, els col·laboradors de la revista pertanyen al món de la Universitat, catalana, espanyola, europea i americana, que presenten els seus treballs en qualsevol de les llengües llatines, en anglès o en alemany.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Coolabah

Accés a la revista | Número actual | Registre

Dialectologia

Dialectologia té l'objectiu de vincular les experiències dels investigadors dels diversos àmbits de la dialectologia (variació lingüística, geolingüística, metodologia, dades dialectals sincròniques i diacròniques, noves tecnologies, dialectologia social, etc.). És una publicació bianual que compta amb avaluació externa i acompleix les normes de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Cada número publica 4/5 articles relacionats amb un tema específic.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Estudios de fonética experimental

Estudios de fonética experimental és un punt de trobada i difusió de treballs sobre fonètica realitzats amb la metodologia experimental. Abasta tots els àmbits experimentals de la disciplina (articulatòria, acústica i perceptiva) i aplega estudis sobre els aspectes fònics de qualsevol llengua del món, tot i que els seus articles se centren bàsicament en el castellà i el català. Un dels objectius de la revista és constituir una eina fonamental de consulta i estudi de la ciència fonètica escrita no només en anglès sinó també en les llengües romàniques: català, castellà, francès, gallec.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Estudis d'història agrària

Fundada el 1978 pel Dr. Emili Giralt i Raventós, amb la voluntat de recollir estudis del que era aleshores una nova disciplina, la història agrària. En l’actualitat la revista acull tota mena d’articles originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb el món rural (societat, cultura, demografia, món material, família, enginyeria, etc.) i des de l’època medieval fins a la contemporània.

A cada número la revista dedica uns articles a un tema determinat que tenen format de dossier i un altre apartat a articles de temàtica lliure. Els temes són anunciats amb anticipació a fi i efecte que els autors puguin presentar les seves propostes per ésser sotmeses a avaluació


 


Amb el suport de:

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Lleida

 

 

La revista està indexada a ISOC, DIALNET, LATINDEX, Sumaris CBUC, ULRICHS i REGESTA IMPERII, RACO.CAT

Els articles de la revista es troben també en format digital a www.raco.cat  i també a la plana  

https://revistes.ub.edu/index.php/historia-agraria/index

Accés a la revista | Número actual | Registre

Estudis i Materials

L'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya (AEFC) es va crear el novembre de 1915 per Tomàs Carreras i Artau al seminari de la seva Càtedra d'Ètica a la Universitat de Barcelona, el qual es va dedicar a recopilar dades etnogràfiques, psicològiques i ètiques amb la finalitat de realitzar un inventari etnogràfic sobre Catalunya.
Durant els anys 1916-1918 va publicar la revista Estudis i Materials.

El 2019, el CRAI de la UB, per tal de contribuir a la difusió i a una major visibilitat de la revista i també pel seu interès, va digitalitzar i incorporar a RCUB, el text complet dels seus 2 volums (1915-1917), dipositats al CRAI Biblioteca de Filosofia Geografia i Història.

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Ex novo: revista d'història i humanitats

Ex novo: revista d'història i humanitats és una publicació de continguts històrics i humanístics que editatava l'Associació Comitia Rei Novae formada per alumnes i exalumnes de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Aquesta revista va deixar de publicar-se amb el núm. 7 de 2011.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Humanitats Digitals / Digital Humanities

HD / DH és una revista científica bianual editada per la Càtedra Josep Termes d'Història, Identitats i Humanitats Digitals i promoguda pel Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC) de la Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona. El seu objectiu és oferir a la comunitat acadèmica un espai per discutir les humanitats digitals. Cada número consta d’un dossier temàtic, juntament amb diversos articles i ressenyes de llibres editorials. Es publica simultàniament en format imprès i electrònicament amb accés gratuït.


HD / DH només permet l'admissió de textos originals per a les següents seccions: dossier, miscel·lània i ressenyes. Tots els textos es presenten com a mínim a dues revisions externes de parells de doble cec. Els idiomes de la revista són: català i anglès.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Lectora: revista de dones i textualitat

Accés a la revista | Número actual | Registre

Llengua, societat i comunicació

Llengua, societat i comunicació (http://revistes.ub.edu/index.php/LSC) (LSC) és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua, comunicació i societat. La revista té la voluntat expressa de transferir aquest coneixement interdisciplinari a la comunitat científica i també a la societat. D’acord amb aquest objectiu, el propòsit central de la revista és publicar monogràfics que presenten diferents connexions entre la llengua, la societat i la comunicació en un sentit ampli.

Al llarg d’aquests anys, Llengua, Societat i Comunicació ha anat posant a l’abast de la societat disset monogràfics centrats en diversos temes: els models lingüístic escolars a Catalunya, la Constitució espanyola, la retòrica i la persuasió, la Unió Europea i la diversitat lingüística, l’adquisició d’una L2, les organitzacions, les llengües minoritzades, la tecnologia, la immigració, la lingüística forense, la medicina, la complexitat, la història social, el cervell, la demolingüística, les llengües de signes i l’aprenentatge inicial de la L1.

Actualment, la revista té una periodicitat anual i, des de l’inici, cada número conté un recull de premsa que inclou articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada monogràfic i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà; a més, cada article està acompanyat de resums en català, espanyol i anglès. Al llarg del temps, LSC ha incorporat una altra secció: les entrevistes a investigadors de referència en els temes de cada monogràfic.

Al marge d’aquests aspectes, i com a part de l’evolució de la revista, el consell assessor de Llengua, Societat i Comunicació ha augmentat i s’ha internacionalitzat, així com també els índexs i bases de dades on s’inclou. El procés d’edició de LSC s’ha anat modificant i informatitzant i des de l’any 2012 utilitza la plataforma de l’OJS d’accés obert. La revista s’ha anat publicant gràcies als editors i autors que hi ha col·laborat desinteressadament i amb la màxima eficàcia i professionalitat, gràcies a l’equip editorial (consell assessor i de redacció, coordinadors, revisors, maquetadors i suport multimèdia); gràcies, també, als ajuts econòmics del vicerectorat de Projecció i Internalització de la Universitat de Barcelona i al suport tècnic del CUSC i del CRAI de la Universitat de Barcelona. La revista continua editant-se, a més, gràcies a la bona acollida que en fan els lectors (els anys 2018 i 2019 la revista s’ha visitat entre 17.000 i 18.000 vegades i les descàrregues han arribat a més 8.000 l’any 2018 i a més de 10.000 l’any 2019).

LSC publica aquest desembre del 2019 el número 17 i celebra 15 anys d’existència. El número 17 se centra en l'aprenentatge inicial del llenguatge i presenta, des d’una perspectiva polièdrica, diferents mirades actualitzades sobre el primer aprenentatge lingüístic. Per celebrar l’aniversari, en aquest 17è número s’han inclòs un parell d’entrevistes dutes a terme per l’editora del monogràfic, Laura Bosch Galeran (UB), sobre els aprenentatges lingüístics: la de Cristopher Fennell (Universitat d’Ottawa), centrada en el bilingüisme i les etapes inicials de l’aprenentatge del llenguatge, i la de Nivedita Mani (Georg-August-Universität Göttingen), focalitzada en l’aprenentatge lèxic i la curiositat infantil com a motor de la construcció lèxica. La primera es pot veure en vídeo i totes dues es poden llegir en anglès i català.

Esperem que Llengua Societat i Comunicació pugui continuar suscitant l’interès dels lectors i adaptant-se a les noves sinergies i reptes que la societat, la llengua i la comunicació proposin.

Universitat de Barcelona, desembre del 2019

Josefina Carrera-Sabaté (directora de Llengua, Societat i Comunicació)

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Matter: Journal of New Materialist Research

MATTER: Journal of New Materialist Researches és una plataforma de publicacions en línia ubicada dins la Unitat de Pedagogies Culturals (Departament d’Arts Visuals i Disseny) de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu principal és oferir un fòrum per debatre sobre els Nous Materialismes i el Feminisme en les seves connexions específiques amb qüestions polítiques, epistemològiques, metodològiques, ètiques i pedagògiques des d'una perspectiva monista de la producció de coneixement.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Matèria. Revista internacional d'Art

Matèria. Revista internacional d'Art recull fonamentalment investigacions i aportacions inèdites d'especialistes en la història de l'art dins d'un ventall de temes molt diversos d'història i teoria de l'art, incloses les arts escèniques, la música i el cinema.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Memoria: revista de estudios biográficos

Accés a la revista | Número actual | Registre

OXIMORA Revista Internacional d'Ètica i Política

OXIMORA, un espai obert que promou la reflexió crítica sobre les injustícies i sobre els discursos i les pràctiques que les legitimen; és un fòrum de comunicació, participació i retroalimentació que promou la divulgació, la creativitat i l'intercanvi, amb un sentit interdisciplinar i obert a la multiplicitat de sabers que caracteritza el coneixement com a solidaritat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Pedralbes. Revista d'Història Moderna

Publicada per l’Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, la revista Pedralbes va ser fundada en 1981 i té periodicitat anual. Després dels Estudios de Historia Moderna, fundats per Jaume Vicens Vives i actius entre 1951 i 1959, és la revista dedicada a l’Edat Moderna més antiga del món acadèmic català i la segona de l’espanyol.

Publica amb caràcter general sobre l’Edat Moderna i cobreix des de l’àmbit local fins al global. Admet originals escrits en català, castellà, anglès, francès, italià i portuguès i els somet a avaluació cega per parells. El seu consell de redacció i el consell assessor estan integrats per noms destacats del món acadèmic nacional i internacional.

Pedralbes és indexada a Carhus Plus+, CIRC, DICE, ERIH, Latindex, MIAR i RESH.

Accés a la revista | Número actual | Registre

PHONICA

La revista PHONICA, fundada el 2005, és una publicació científica en format electrònic, de lliure accés i periodicitat anual, vinculada al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

El seu objectiu és crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines, tant teòriques com aplicades, relacionades amb el so, la veu i la parla. Es pretén que sigui una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació de caràcter interdisciplinari, adreçat a un públic especialitzat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Pyrenae

Pyrenae fou fundada pel professor Joan Maluquer de Motes l'any 1965 com a òrgan d'expressió dels professors i investigadors del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una revista científica sobre la Prehistòria, la Història Antiga i l'Arqueologia en el seu sentit més ampli tant cronològica com geogràficament. Actualment té una periodicitat semestral.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Quaderns d'Italià

Quaderns d'Italià va néixer amb l'objectiu de publicar comunicacions orals d'autors italians presentades a la Universitat Autònoma de Barcelona i també amb voluntat de recollir totes les iniciatives -conferències, congressos, seminaris, etc.- lligades a l'àmbit dels estudis d'italià a la UAB.

A partir del número 3 de 1998 la direcció de la revista es fa extensiva a les Àrees de Filologia Italiana de tres universitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat de Girona, a més de l'Istituto Italiano di Cultura.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo

La Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo és una revista científica, indexada, d'accés obert i publicació en línia, que té com a objectiu l'estudi de la visualitat, les pràctica artístiques contemporànies i els conflictes interculturals des d'una perspectiva global. REG|AC està associada al grup de recerca Art Globalization Interculturality(AGI/ART: 2014SGR 1050) del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona (Proyecto I+D Cartografía Crítica del Arte y la Visualidad en la Era Global: Nuevas metodologías, conceptos y enfoques analíticos MICINN: HAR2010-17403 /MINECO: HAR2013-43122-P).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Revista de Historia Industrial

Accés a la revista | Número actual | Registre

Segle XX: revista catalana d'història

SEGLE XX és una revista científica (peer reviewed) de periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, anglès, italià i portugués) i amb accés sense restriccions. És editada pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona. Els articles que publica són originals i el resultat d'investigacions i debats historiogràfics sobre els principals fenòmens, processos i actors del passat segle XX, des del camp de la història política i sociocultural, tant des d'una perspectiva europea com internacional. Oberta a la crítica i al debat teòric-metodològic sense restriccions, té també com a objectiu contribuir a estrènyer la relació entre la Universitat i la Societat.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Suhayl

Suhayl és una revista anual publicada pel Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab de la Universitat de Barcelona que s'edita en llengua anglesa i àrab. Des de 2009 es publica en col·laboració amb la Commision on History of Science and Technology in Islamic Societies (IUPHS-DHS).

Accés a la revista | Número actual | Registre

SVMMA. Revista de Cultures Medievals

URL: http://revistes.ub.edu/SVMMA/

Accés a la revista | Número actual | Registre

Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc

Sylloge epigraphica Barcinonensis, fundada el 1994 pel professor Marc Mayer i Olivé, és una publicació científica anual que vol difondre estudis i novetats epigràfiques de qualitat, originals i inèdites, i abraça des del punt de vista de temes d'epigrafia, filologia clàssica, paleografia, història antiga, topografia antiga, arqueologia clàssica i llengües paleohispàniques.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Traza y Baza

Accés a la revista | Número actual | Registre

Índice Histórico Español

Indice Histórico Español (IHE) va ser fundada per Jaume Vicens Vives l'any 1953 i és una revista vinculada al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una publicació de crítica bibliogràfica sobre Història d'Espanya.

Accés a la revista | Número actual | Registre

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona