Ciencies experimentales i matemàtiques


Acta Geologica Hispanica

Acta geológica hispánica es publica des de l'any 1966.  És una revista institucional i d'accés obert, internacional i amb un perfil generalista de Ciències de la Terra.

A partir de 2002 es publica sota el títol Geologica Acta.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Collectanea Mathematica

Collectanea Mathematica és la revista matemàtica més antiga de l'Estat Espanyol. Fou fundada el 1948 per José M. Orts i té com objectiu la publicació dels resultats de les investigacions originals sobre matemàtiques pures i aplicades.


A partir de 2011 aquesta revista ja no és d'accés obert i requereix subscripció. Podeu accedir-hi aquí.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Geologica Acta

50th (1966-2016)


Journal Citation Reports (ISI) 

 

 

                    An international general Earth Science Journal providing an innovative and high-quality means of scientific
                    dissemination.

                    Geologica Acta is a non-profit diamond OPEN ACCESS international journal which has the aim to stimulate rapid
                    diffusion of results and efficient exchange of ideas between the widespread communities of researchers in Earth
                    Science.

                    Since 2019 to accomplish nowadays standards, Geologica Acta publishes continuously.            

Geoscience e-Journals
Previous

 

Random

 

Next

 

List

 


   
  Current issue - Volume 17   

 

                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                             

 

 

     

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

Matter: Journal of New Materialist Research

MATTER: Journal of New Materialist Researches és una plataforma de publicacions en línia ubicada dins la Unitat de Pedagogies Culturals (Departament d’Arts Visuals i Disseny) de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu principal és oferir un fòrum per debatre sobre els Nous Materialismes i el Feminisme en les seves connexions específiques amb qüestions polítiques, epistemològiques, metodològiques, ètiques i pedagògiques des d'una perspectiva monista de la producció de coneixement.

Accés a la revista | Número actual | Registre

SORT-Statistics and Operations Research Transactions

SORT és una publicació semestral d'àmbit internacional coeditada per l'Idescat i quatre universitats catalanes (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona) i amb la col·laboració de la Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria.

Promou la publicació d'articles originals d'estadística aplicada i metodologia estadística, investigació operativa, estadística oficial i biometria, així com la recensió de llibres i altres publicacions en aquests àmbits.

Accés a la revista | Número actual | Registre

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona