Arts (Arts de l'espectacle, Arts visuals)


Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal

ABRIU és una publicació científica de periodicitat anual editada per Estudis Gallecs i Portuguesos (Universitat de Barcelona) i la Cátedra José Saramago (Universitat Autònoma de Barcelona). El seu objetiu és oferir a la comunitat acadèmica un espai de debat sobre la textualitat (literatura, cinema, arts escèniques, música, cultura, història...) en l'àmbit dels estudis brasilers, gallecs i portuguesos. Cada número inclou un monogràfic, seguit dels articles de la miscel·lània, un espai obert i ressenyes de llibres. Es publica simultàniament en edició impresa i digital en lliure accés.

Accés a la revista | Número actual | Registre

ACTA ARTIS: Estudis d'Art Modern

ACTA ARTIS ha estat una revista científica de format electrònic i presentació impresa del grup de Recerca ACAF/ART, que tenia com a objectiu promoure, comunicar i difondre la recerca, la crítica i el debat en l’àrea d’estudi de l’art, l’arquitectura i els processos visuals de l’època moderna (segles xv - xviii). ACTA ARTIS s’adreçava a un públic acadèmic i professional —i a la societat en general—, i publicava de manera anual contribucions originals i inèdites sobre avenços i resultats d’investigacions que, mitjançant la revisió per parells i segons el parer del Consell de direcció, tinguessin el nivell i la qualitat adequats.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral

Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatralés una publicació trimestral creada l'any 1994 dedicada a l'estudi i l'anàlisi del teatre. La revista estudia totes les formes de teatre d'arreu del món, publica textos d'autors oblidats i dóna a conèixer estudis de personalitats importants en la història del teatre internacional.

Aquesta revista va deixar de publicar-se el 2010 (número 75).

Accés a la revista | Número actual | Registre

BRAC: Barcelona research art creation

BRAC, Barcelona Recerca Art Creació es una revista electrónica cuatrimestral creada en 2013 en el contexto académico de la Universidad de Barcelona, con participación nacional e internacional y enmarcada en la Editorial Hipatia. Esta publicación de acceso abierto (Open Access) se ha propuesto desde sus inicios partir de la estrecha relación entre investigación, docencia y práctica artística en un ámbito multidisciplinar con la voluntad de crear una plataforma en la que investigadores, profesores y profesionales de la teoría y la práctica del arte contemporáneo puedan publicar los resultados de sus investigaciones.

Las Páginas Visuales conforman una colección de obras cedidas por sus autores y autoras gestionada por BRAC con la aportación de la Universidad de Barcelona en su catalogación, mantenimiento y gestión.

Indexada en: Web of Science, DOAJ, Art & Architecture Source, Dialnet, Fuente Académica Plus, ÍnDICEs-CSIC, JournalTOCs

Evaluada en: Carhus Plus+, ESCI, CIRC, ERIH Plus, MIAR, Latindex, REDIB

Políticas OA: Dulcinea color Blue, SHERPA/RoMEO Green

2019 ICDS=9,3

Accés a la revista | Número actual | Registre

D'art

D'art recull les obres de diversos especialistes en la història de l'art i tracta temes molt diversos d'història i teoria de l'art.

Aquesta revista es va publicar amb aquest títol entre 1972 i 1997 i a partir de 2001 amb el títol Matèria: revista d'art (ISSN 1579-2641).

Accés a la revista | Número actual | Registre

Logotip per a la capçalera de pàgina

e-artDocuments

e-artDocuments es una revista científica de format digital creada l'any 2009 en el si del Grup de Recerca "Tresors, marxants, col·leccions. El diàleg entre Catalunya i Amèrica, 1850 - 1950" del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona.

Focalitza la seva atenció entorn de la Historia Social del Col·leccionisme d'Art.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Filmhistoria Online

Accés a la revista | Número actual | Registre

Matter: Journal of New Materialist Research

MATTER: Journal of New Materialist Researches és una plataforma de publicacions en línia ubicada dins la Unitat de Pedagogies Culturals (Departament d’Arts Visuals i Disseny) de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu principal és oferir un fòrum per debatre sobre els Nous Materialismes i el Feminisme en les seves connexions específiques amb qüestions polítiques, epistemològiques, metodològiques, ètiques i pedagògiques des d'una perspectiva monista de la producció de coneixement.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Matèria. Revista internacional d'Art

Matèria. Revista internacional d'Art recull fonamentalment investigacions i aportacions inèdites d'especialistes en la història de l'art dins d'un ventall de temes molt diversos d'història i teoria de l'art, incloses les arts escèniques, la música i el cinema.

Accés a la revista | Número actual | Registre

Observar

Observar és una revista electrònica promoguda per l'Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS) de la Universitat de Barcelona amb la finalitat de publicar articles d'investigació originals sobre art, siguin quins siguin els seus enfocaments metodològics, i sobre la didàctica aplicada als estudis superiors.

A partir de 2016 aquesta revista és editada per la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Consulteu aquí els darrers números

Accés a la revista | Número actual | Registre

On the W@terfront

On the W@terfront és publicada pel  centre de recerca CR POLIS de la Universitat de Barcelona. Les línies de recerca principals del centre són la sostenibilitat urbana, el disseny urbà i l'art públic. 

Indexada a  SCOPUS (2019) Emerging Sources Citation Index, Art Source, Avery, DOAJ, DIALNET

Avaluada a  CARHUS Plus+ 2014 grupo C, Directory of Open Access Journals, LATINDEX (Catálogo); REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico); CIRC: Ciencias Humanas, Human Sciences C3

OA polices  Dulcinea color Verde, SHERPA/RoMEO color gray

2019 ICDS = 9.8

 

Accés a la revista | Número actual | Registre

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona