Dossier "Rostres i veus de dones de l'Edat de Plata" (2022)

2021-01-14

L'anomenada Edat de Plata de la cultura espanyola, al primer terç del segle XX, va ser una època sense precedents pel que fa a la participació femenina a les més diverses esferes socioculturals, fet que va derivar en l'aparició, en el camp de les lletres, d'una nombrosa plèiade d'escriptores que va desenvolupar la seva feina –en nombres molt superiors als que semblava albirar-se en un primer moment– des de posicions ideològiques molt diferents. Aquest fet va suposar un gran avanç per a la dona –en especial, durant el període republicà–, ja que va promoure l'aparició d'autèntiques professionals que van intervenir de forma activa en un entorn predominantment masculí i que van aconseguir poder viure de la seva feina en diferents camps, com la literatura i el periodisme, la política, les arts, o les ciències.

Aquesta nova importància sociopolítica i cultural de les dones a Espanya no ha estat encara prou valorada –excepte en casos puntuals–, i el creixent nombre de projectes de recerca sorgits al respecte constaten, precisament, aquesta realitat. Així, durant l'Edat de Plata, les dones van anar conquistant drets, defensant ideals i participant en la vida intel·lectual i col·lectiva fins assolir cotes d'igualtat i de modernitat equiparables a les d'altres països occidentals; de la mateixa manera, la dictadura franquista aniria deixant en suspensió tots aquests avanços, silenciant les creacions de unes dones, culturalment actives abans de 1936, que van acabar representant, millor que ningú, una modernitat "fallida" i fins i tot "anti-espanyola". La situació també va provocar que aquestes autores no poguessin situar-se ni tan sols als marges del cànon literari, on la figura masculina acaparava de nou tot l’espai alhora que limitava, i fins i tot ometia, la presència femenina de forma dràstica. Fins avui dia, aquesta absència ha impedit que les aportacions i propostes de les creadores de l'Edat de Plata es divulguessin i formessin part del nostre entramat social i, encara pitjor, ha alimentat la idea que les dones no van participar activament en la gestació de l'esmentada tradició cultural.

Rescatar, valorar i difondre la feina realitzada per totes aquelles escriptores, artistes, periodistes, mestres, viatgeres i científiques, entre d'altres, suposa un gran repte historiogràfic al qual el dossier actual, "Rostres i veus de dones de l’Edat de Plata", pretén contribuir a aquest esforç oferint, des de diferents línies de recerca, semblances femenines disposades en una seqüenciació temporal cronològica, a més d'algun altre estudi sobre feminitat moderna a nivell global:

 

a)    "Dona, privacitat i espai públic", on hi tenen cabuda els perfils de la "nova dona" durant l'Edat de Plata des de diferents perspectives literàries i culturals:

 

  • La dona intel·lectual: educació i formació, lectures i lectores, cercles culturals femenins.
  • Dones escriptores que, en les seves columnes periodístiques, llibres d’assaig i obres de ficció, van conformant els perfils de la dona moderna del segle XX.
  • Noves professionals: les pioneres en les ciències, el dret, la política, el periodisme i l'empresa editorial, les arts plàstiques, la música, els esports i les noves tecnologies.
  • Associacionisme femení: drets socials i ciutadania, moviments feministes.

 

b)    "Projecció històrica i dinàmiques de gènere: el llegat de la dona moderna després de 1939", que inclou aquells estudis referents a autores i dones intel·lectuals que, després de la Guerra Civil, van patir l'exili, la censura o l'auto-censura; la seva influència en escriptores d'una generació posterior que van desenvolupar les seves obres sota la Dictadura però que es van criar, tot i així, en l’ambient de modernitat previ; el rescat modern de les seves obres:

  • Exili, gènere i modernitat.
  • Les silenciades de l’Edat de Plata: censura i auto-censura.
  • Artistes i escriptores de post-guerra les obres de les quals inclouen continguts propis de la "nova dona" amb referències a les autores i dones modernes de l'Edat de Plata.
  • El rescat modern: edicions i re-edicions de textos, la seva incipient inclusió en programes curriculars universitaris, biblioteques, col·leccions, medis digitals i audiovisuals.

 

Amb aquest monogràfic pretenem contribuir al rescat i a un millor coneixement d'una sèrie de creadores vinculades i/o pertanyents a l’Edat de Plata. De la mateixa manera, volem posar èmfasi en el creixent número de projectes de recerca sobre la participació de les dones a la cultura i la societat d'aquella època per poder així posar de relleu noves qüestions relacionades amb el gènere que ens permetin seguir problematitzant el concepte, amb la finalitat de completar la historiografia literària i artística del nostre passant recent, avui –encara– en gran part desconeguda.

L'editor d’aquest dossier és el Dr. José Miguel González Soriano (Universidad Complutense de Madrid).

Els textos, escrits en català, espanyol, gallec, basc, anglès, francès, italià o portuguès, han de seguir la guia d'estil de la revista i s'han d'enviar online abans del 15 de desembre de 2021.

La guia d'estil, així com informació de números previs, es pot consultar a: http://revistes.ub.edu/index.php/lectora/index.