[1]
Escrivà, M.J. 2013. Poema a la intempèrie. Lectora: revista de dones i textualitat. 12 (Jul. 2013), 241–242.