[1]
Derrida, J., Masó, J. and Bassas Vila (trad.), J. 2013. Pregnancias. Sobre cuatro <i>lavis</i> de Colette Deblé. Lectora: revista de dones i textualitat. 13 (Jul. 2013), 267–275.