[1]
Bartrina, F. 2013. <em>Cap al cel obert</em> (2000) de Carme Riera: hermenèutica i narratologia feministes. Lectora: revista de dones i textualitat. 19 (Nov. 2013), 25–34.