(1)
Revista de dones i textualitat, L. Autors I Autores En Aquest NĂºmero. Lectora 2013.